Mision & Vision

This image has an empty alt attribute; its file name is logo-transp.png

De Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB) ambieert om haar reputatie bij stakeholders te versterken en daarmee structureel als gesprekspartner betrokken wordt ten aanzien van fiscaal relevante zaken. Daarnaast doet de SFB aan belangbehartiging en lobby ten aanzien van zaken die belastingen in de brede zin betreffen bij de Inspectie der Belastingen, het Directoraat der Belastingen, het Ministerie van Financiën en andere relevante instanties.

De erkende SFB belastingadviseurs adviseren hun cliënten over de fiscale kansen en bedreigingen voor hun business. Met kwalitatief gedegen fiscale kennis en ervaring dienen zij, als een ‘trusted advisor’, bij uitstek de belangen van hun cliënten en diens business. Zij doen dit zonder de grenzen van het mogelijke uit het oog te verliezen. De SFB belastingadviseurs staan voor kwaliteit, integriteit en transparantie die worden gegarandeerd door beroepsregels.