Lidmaatschap

Reglement Verkrijging Lidmaatschap Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs

  1. Het nieuw lid is meerderjarig;
  2. Het nieuw lid overlegt een verklaring van goed gedrag, lokaal dan wel van de laatste woonplaats;
  3. Het nieuw lid heeft minimaal een HBO-opleiding genoten, waarbij de opleiding hoofdzakelijk (70% of meer) bestaat uit vakken in het belastingrecht. Indien dit niet aangetoond kan worden, dan kan dit onderdeel door de toelatingscommissie worden getoetst;
  4. Het nieuw lid is minimaal 1 jaar onafgebroken in de Surinaamse praktijk werkzaam, met of onder een SFB-lid. Dit SFB-lid zal na dit jaar een testimonium moeten afgeven;
  5. Het nieuw lid is geen lid van een andere in Suriname gevestigde beroepsvereniging;
  6. Het nieuw lid overlegt een bewijs van registratie bij CBB.
  7. Mocht aan één of meer van bovenstaande criteria niet worden voldaan, dan kan het bestuur naar feiten en omstandigheden een beslissing nemen over de toelating tot de SFB, in overleg met betrokkenen